SAMEN BOUWEN

KINDEROPVANG ADVIES & VERANDERMANAGEMENT

Op zoek naar iemand met kennis van de kinderopvangbranche die jullie organisatie kan helpen bij een verandering van koers? Of willen jullie bijvoorbeeld de organisatie moderniseren maar weten jullie niet waar je moet beginnen?

Ik geef kinderopvang advies in verandermanagent, inspireer en help directie of management de door hen gewenste organisatieverandering in beweging te zetten.

PORTFOLIO ADVIES KINDEROPVANG & VERANDERMANAGEMENT

KINDEROPVANG WAGENINGEN: MEER VERBINDING & EEN NIEUWE RICHTING

De nieuwe directrice van Kinderopvang Wageningen wilde graag de organisatie moderniseren en meer richting geven. De organisatie bestond al 35 jaar en er was behoefte aan vernieuwing. Maar wat en hoe precies, daar wilden ze graag hulp bij. Samen zijn we aan de slag gegaan en deden we de volgende stappen.

1. ONDERZOEK MEDEWERKERS & OUDERS

Nulmeting voor de tevredenheid van zowel ouders als medewerkers door op maat gemaakte online enquêtes. Onderwerpen waren:

Ouders

  • Tevredenheid op dit moment over o.a. communicatie, services, leidsters en  het pedagogisch beleid
  • Behoeften voor toekomst peilen
  • Meedenken over de toekomstige visie organisatie - welke ideeën hebben ouders?
  • Wat vinden ouders belangrijk in ontwikkeling kind

Medewerkers

  • Tevredenheid NU over baan & werkgever
  • Werkplezier & geluk
  • Gewenste organisatiecultuur & waarden
  • Meedenken over de visie

 

2. VISIE KIES JE SAMEN

De sleutel voor het succes van een vernieuwing/ verandering ligt in het SAMEN doen en met regelmaat delen wat het resultaat is. Dit hebben we ook met de visie gedaan. In elke teammeeting werd het gepresenteerd, feedback gevraagd en daarna aangescherpt. Ook over de payoff hebben we de hele organisatie laten stemmen online. Zo zorgen we keer op keer ervoor dat meer mensen zich betrokken voelen bij deze vernieuwing. En is er draagvlak voor de dingen die we gaan doen. Het mooie is dat doordat je zo vaak contact hebt hierover, er veel vertrouwen ontstaat in de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

3. START DIVERSE PROJECTGROEPEN

De belangrijkste aandachtspunten uit de onderzoeken hebben we opgepakt met gemixte projectgroep teams. Pedagogisch medewerkers, locatiemanagers, planning en HR zaten allemaal bij elkaar in het team. Er was geen hiërarchie in de groep en iedereen had er belang bij dat het onderwerp van de projectgroep werd aangepakt. Zo zorgden we ervoor dat er in alle lagen van de organisatie beweging kwam. Deze groepen hadden een sneeuwbaleffect; door de hele organisatie werd er gesproken over de ontwikkelingen die samen opgezet werden. En de manier van werken (SAMEN met inspraak) is al direct een voorbeeld van hoe we het willen hebben in de toekomst.

 

 

 

 

 

 

4. STRATEGIE

Met wederom een gemixte groep aan mensen gaan we aan de slag met de strategie. Een strategie die leidt naar de visie en missie. Wat is er nodig om daarheen te gaan? Wat draagt bij en wat helemaal niet? Met een groep waar juist ook de OR en RvT in vertegenwoordigd zijn, krijgen we middels 1 sessie een hoop op papier. Vanuit daar maken we het vijf jarenlang en stellen we de doelen voor over drie jaar en een jaar. De strategie is SAMEN opgesteld en bouwt aan de elementen die ouders & medewerkers als belangrijkste punten hebben aangegeven.

 

 

 

 

 

 

5. CULTUUR & WERKGELUK

Hoe vorm je een goede cultuur die ondersteunend is aan de richting die je op wilt gaan als kinderopvangorganisatie? En hoe zorg je voor meer werkplezier, het gevoel van minder werkdruk en meer samenwerking? Door middel van gezamenlijke sessies gaan we de waarden bepalen die niet alleen voor medewerkers maar juist ook voor de kinderen belangrijk zijn. Daarna koppelen we daar gewenst gedrag aan. Ook kiezen we werkgeluk als strategie en gaan we daar de komende tijd mee aan de slag om dat invulling te geven.

Het veranderproject bij Kinderopvang Wageningen is in volle gang. Nieuwsgierig hoe het ervoor staat? Stuur me even een berichtje en ik vertel je er graag over.

 

 

 

 

OVER KIM

Kim 2

Een succesvolle organisatieverandering kan volgens mij alleen als je iedereen betrekt en het veranderingsproces samen doet. Anders is het alleen maar een plan dat uiteindelijk weer aan de kant geschoven wordt, omdat mensen zich niet gehoord voelden. Daarom is de eerste stap wat mij betreft altijd goed luisteren en snappen wat er nodig is.

Daarnaast geloof ik in de kracht van het hebben van een sterke en gedeelde visie. Deze inspireert medewerkers dagelijks en geeft hun werk betekenis. Mijn advies zal dus altijd dit stuk purpose bevatten.

Ik combineer in mijn kinderopvang advies mijn jarenlange Marketing & bedrijfservaring in de Kinderopvang met mijn passie voor persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.

"Kim is Mensgericht, met een zakelijke touch"

Het verandertraject volgens Madeleine Suijker bij Kinderopvang Wageningen

"Sinds maart 2020 heb ik contact met Kim als organisatieadviseur. Allereerst ontstond het idee om te beginnen bij het begin: vraag aan al je medewerkers en klanten wat ze vinden. En neem dat als vertrekpunt. Tijdens onze gesprekken komen we altijd in een flow waardoor mooie, nieuwe initiatieven of ideeën ontstaan. Allemaal even waardevol voor onze organisatie. Dankzij Kim zijn we met de totale organisatie bewust geworden waar we voor staan. Het traject van het vormen van ons verhaal, onze visie en missie is echt met de hele organisatie gedaan. Elke medewerker heeft mogen meepraten en meedenken. Dat was een prachtig waardevol proces waarin Kim met de juiste vragen en de juiste inbreng op alle niveaus in onze organisatie heeft gespard. We kwamen zo samen naar een prachtig inbreng waar we met recht trots op zijn. Samen met elkaar met oog voor de mensen in onze organisatie.

Madeleine Suijker

TALENTGERICHT WERKEN

Tevens heeft ze op een leuke manier een team de ogen doen openen hoe het team in elkaar steekt, hoe mooi ze samen werken maar ook welke inzichten de diverse teamleden hebben. Een herkenbaar feestje waar Kim met een mooie werkvorm meer inzicht bracht en zaken helder toelichtte.

Tijdens onze zoektocht hoe werken we nu aan onze doelen en strategie heeft Kim wederom met verschillende lagen uit onze organisatie samen gewerkt en heeft ze op elk niveau de verbinding weten te maken waardoor ze een start heeft gemaakt voor een meerjarenplan.

Ook de volgende trajecten die we gaan oppakken zal Kim een belangrijke rol spelen en mede door haar kennis en kunde is het prettig om haar aan boord te hebben als adviseur.

Wat ik persoonlijk zo heerlijk vind aan Kim, is dat ze echt een goede voorzet kan geven en dat het daardoor voor mij behapbaar wordt om in de drukte die er is aandacht te besteden aan de belangrijkste elementen in de organisatie. Ze is oprecht en heeft een enorme drive om zaken te laten slagen. In alle trajecten die we lopen houdt ze zicht op de doelen waar we heen willen. Ze is mensgericht maar met een zakelijke touch die nodig is. "